تکنولوژی بیومتریک(Biometric) چیست؟

بیومتریک به روش های خودکار تشخیص یا تایید هویت یک شخص زنده از طریق اندازه گیری مشخصه های فیزیولوژیکی یا رفتاری وی اطلاق میشود بدین ترتیب بیومتریک یک مجموعه فناوری محسوب میگردد. سامانه هاي بيومتريک داراي دو خصوصيت بسيار مهم هستند که

 قابليت اطمينان آن ها را بالامي برند و عبارتند از اينکه اولا شخصي که مي خواهد تائيد هويت شود بايد شخصا در هنگام فرآيندحضور داشته باشد و دوما تشخيص هويت نيازي ندارد که شخص اطلاعاتي را حفظ يا يادآوري کند يا اينکه چيزي را با خود همراه داشته باشد.در سامانه هاي بيومتريک با دو مساله روبرو هستيم:

١‐ اثبات اينکه شخصي که ادعا مي کنيد هستيد يا نه

٢‐ اثبات اينکه شخصي نيستيد که ادعا مي کنيد

يک سامانه بيومتريک شامل يک مرحله پيش ثبت نام است و شخص پس از اين مرحله ميتواند به دفعات توسط سامانه تائيد هويت شود. در سامانه هايي که از خصوصيات رفتاري شخص استفاده مي کنند، اين ويژگي ها نبايد نسبت به تغييرات حساس باشند. اين تغييرات مي توانند سلامتي فرد يا حالت روحي فرد در طول زمان باشد.

هر سامانه بيومتريک بايد توانايي انجام دو کار زير را داشته باشد

١‐ تشخيص هويت

٢‐ تائيد هويت

مرحله تشخيص هويت يک جستجوي يک در چند مي باشد و بدين صورت است که سامانه ابتدا بايد مشخص کند که آيا فرد در بانک اطلاعاتي موجود است يا نه و درصورت وجود فرد دربانک اطلاعاتي بايد مشخص کند که اين شخص شناسايي شده چه کسي است.در مرحله تائيد هويت که يک مقايسه يک به يک است، سامانه کد ورودي را با کد موجود وادعا شده مقايسه مي کند و مشخص مي کند که آيا تشخيص داده شده درست است يا نه.

در بيشتر سامانه هاي بيومتريک مرحله ثبت نام در سامانه از مرحله تشخيص هويت جدا شده است، زيرا در مرحله ثبت نام بايد مساله اينکه آيا فرد قبلا در سامانه ثبت نام کرده است يا نه مدنظر قرار گيرد تا از ثبت نام يک نفر در سامانه با چند هويت مختلف جلوگيري شود و قابليت اطمينان سامانه بالا رود، در حالي که در مرحله تشخيص هويت مساله مهم فقط يافتن فرد از بين کدهاي ذخيره شده در پايگاه داده است. يک شناسه بيومتريک خوب که مي تواند به عنوان ويژگي در سامانه بيومتريک مورد استفاده قرار گيرد بايد خصوصيات زير را داشته باشد.

١‐ منحصر به فرد بودن: هر فرد آن ويژگي را به طور منحصر به فرد و متمايز با ديگران داشته باشد.

٢ ‐ استخراج پذيري: بتوان آن ويژگي را در مورد هر فرد به راحتي، با سرعت بالا و بدون نياز به پردازش هاي زياد  به دست آورد.

٣‐ قابليت تفکيک پذيري بالا: يعني اينکه اختلاف اين ويژگي در مورد دو فرد متفاوت خيلي زياد باشد تا به راحتي قابل تقکيک باشند.

٤‐ پايداري: يعني اينکه ويژگي استخراج شده در طول زمان و در اثر تغييراتي در يک شخص در طول عمرش به وجود مي آيند بدون تغيير باقي بماند.

تفاوت مشخصه های فیزیولوژیکی و رفتاری:

اثر انگشت , الگوی عنبیه , الگو خونی ویا حرارتی صورت و یا الگوی فیزیکی چهره , الگو عروق خونی , شبکیه چشم , DNA , هندسه دست از جمله  مشخصه های فیزیوپلوژیکی و در عین حال صدا و نحوه ی مکالمه , نحوه امضا , نحوه تایپ عبارات و نحوه راه رفتن از جمله مثال های مشخصه های رفتاری محسوب میگردد. لازم به ذکر است که این الگوها در افراد مختلف حتی در دوقلوها متمایز  هستند و بدین ترتیب میتوان با بکار گیری سخت افزار و نرم افزار مناسب از انها تعیین یا تایید هویت افراد به صورت کاملا خودکار با حد اکثر سرعت و دقت لازم و با حداقل خطای ممکن بهره جست.

امضاء:
براي ثبت امضا از يک اسکنر بخصوص استفاده مي شود ، اين اسکنر نه تنها شکل امضاء را اسکن مي کند بلکه طرز امضاء کردن را هم مي سنجد، به اين مفهوم که مناطقي را که قلم را فشار داديد يا تند حرکت داديد ويا برعکس مناطقي از امضا را که خط نازک کشيده ايد يا با دقت و آرامش بيشتري کشيده ايد را ثبت و مقايسه مي کند و با استفاده از اين روش جعل امضاء غير ممکن مي شود. البته اين روش بهتر است که در مواردي استفاده شود که افراد زياد از امضاء خود استفاده مي کنند در غير اين صورت اين روش نيز احنياج به به روز شدن پيدا مي کند. از اين روش در امضا کردن قرار داد هاي مهم که در فواصل دور انحام مي گيرد و همچنين در بانکها ميتوان استفاده کرد.

صدا:
ضبط صدا از طريق يک دستگاه ضبط کننده صدا انجام مي گيرد و سپس با سخت افزار و نرم افزار مربوطه مورد تحليل قرار مي گيرد با توجه به امکانات در دسترس ميتوان مکث ها و بالا و پايين رفتن تون صدا را به صورت يک الگوي صوتي در اورد و با الگوهاي ذخيره شده مورد مقايسه قرار داد. نمونه وسايل ساخته شده از اين روش قفل در است که با چک کردن صدا و کلمه گفته شده ومعني جمله ساخته شده کار مي کند. به اين صورت که کلمه اي يا جمله اي از قبل تعيين شده و به کاربر گفته مي شود.

اثر انگشت:

اثرانگشت يکي ازمعروف ترين انواع بيومتريک ها است که اززمان هاي قديم براي شناسايي افراد به کارميرود]1[

قبل ازاختراع کامپيوترواتوماتيک شدن فعاليت ها عمل تطابق به صورت دستي و توسط انسان ها انجام مي شد.

. اين امر باعث کندي وخسته کنندگي فرايند مي گرديد.به هر حال از هرحال ازطريق تشخيص با استفاده از کامپيوتر،مراحل کار اتوماتيک شده وانجام آن ها کاهش يافت.

درآغازازCCD(charge coupled Devices) ها برای ثبت تصاويرانگشت افراد استفاده مي شد، با پيشرفت تکنولوژي روش هاي تصويربرداري با رزولوشن بالا به وجود آمد که درآن ازحسگرهاي سيليکوني استفاده مي شود. علي رغم اين پيشرفت تکنولوژي، معايب آن هم چنان باقيمانده است

. دارات دراين باره مي گويد: معايب تصويربرداري ازانگشت عبارتست ازنيازبه تماس فيزيکي با حسگرنوري واحتمال به دست آمدن تصويربا کيفيت شود]2[.اخيرا از حسگرهاي صوتي براي تصويربرداري از انگشت استفاده مي شود که نيازي به تماس مستقيم با انگشت فرد ندارند، در اين باره مالتون مي گويد: پيشرفت هاي حاصله در تصويربرداري بدون تماس و با استفاده از حسگرهاي صوتي امکان طراحي حسگرهاي اثر انگشت با انعطاف پذيري بالا را فراهم آورده است] 3[. علي رغم پيشرفت هاي تکنولوژي تضميني وجود ندارد که اين روش مي تواند براي تشخيص هويت که کاربردهاي امنيتي دارد به کار رود. در مورد مسائل امنيتي همه ي افراد بايد امکان ثبت نام درسيستم را داشته باشند ولي در موردکاربرد هاي کنترل دسترسي ممکن است برخي افراد تمايلي براي ثبت نام در سيستمي را که از اثرانگشت استفاده مي کنند، نداشته باشند. همچنين ممکن است بعضي افراد قابليت استفاده ازسيستم اثر انگشت را نداشته باشند. کلمنت مي گويد: بعضي افراد فاقد ويژگي هاي منحصر به فردکافي براي استفاده از اثر انگشت مي باشند]4[.علاوه بر اين بعضي گروه هاي کاري مانندکارگران ممکن است داراي اثر انگشت هاي صدمه ديده باشند]5،6[.بنابراين بعضي گروه هاممکن است که قابليت ثبت نام در چنين سيستمي را نداشته باشند.به طور کلي کارايي بيومتريک اثر انگشت ممکن است براي برخي کاربرد هاي کنترل دسترسي قابل قبول باشد ولي به دليل در دسترس بودن دستگاه هاي تصوير برداري و هم چنين وجودافرادي که امکان استفاده از اين سيستم را ندارند،بيومتريک

اثر انگشت براي مقاصد امنيتي مناسب نمي باشد.

صورت:
اسکن از صورت به طرزي متفاوت از موارد ديگر صورت مي گيرد در اين روش نمونه بدست آمده بايد به صورت 3D باشد براي اين منظور از 3 دور بين که نسبت به هم زاويه 90 درجه مي سازند يا از يک دوربين متحرک که بصورت يک نيم دايره که مرکز آن صورت شخص مورد نظر قرار گرفته استفاده کرد و به وسيله نرم افزار مر بوطه يک تصوير3D بدست آورد در تصوير بدست آمده نقاط قرار گيري ابروها ، چشمها، بيني، دهان ،چانه و طول چانه و پيشاني همچنين فاصله چشمها و ابرو ها و … ثبت و سپس با نمونه هاي ذخيره شده مقايسه مي شوند.
اين روش به علت استفاده از سخت افزار و نرم افزارهاي گران قيمت هزينه زيادي دارد ولي قابليت اعتماد بالايي دارد. در اين روش نيز مانند روش اسکن کف دست نياز به بروز شدن اطلاعات وجود دارد.

چشم:
اسکن چشم به دو صورت است:
اسکن شبکيه:
در اسکن شبکيه با استفاده از دوربين مخصوص الگوي رگ هاي خوني اسکن مي شود براي اين کار از ليزر مادون قرمز کم قدرت استفاده ميشود. براي بدست اوردن يک تصوير با کيفيت خوب و متمرکز بايد چشمها نزديک دوربين قرار گيرد و اين موضوع و اينکه از اشعه ليزر استفاده مي شود باعث شده افراد زيادي به اين روش علاقه نشان ندهند. درضمن بر خلاف تصور اينکه شبکيه تغيير نمي کند تحقيقات پزشکي نشان داده که برخي از بيماريها روي شبکيه تاثير مي گذارند و آن را تغيير مي دهند.

اسکن عنبيه:

در اسکن عنبيه دوربين مخصوص رگه هاي عنبيه را اسکن ميکند وبا توجه به اينکه تعدادي زيادي از ويژگيها مورد اسکن و مقايسه قرار مي گيرند روش مطمئني ايجاد ميشود، در ضمن اين روش با لنز ها و عينک ها نيز تطبيق داده شده ونيز مشکل نز ديک بودن دوربين به چشم نيز حل شده و کاربر بايد چشم خود را در فاصله حدوداً 30 سانتي متري از دوربين قرار دهد

عنبيه به ناحيه رنگي قسمت خارجي چشم اطلاق مي شود، که در ناحيه مياني چشم و دورمردمک قرار گرفته است. عنبيه از يک ديافراگم نازک تشکيل شده است که در طول قسمت داخلي چشم کشيده شده و توسط عدسي چشم نگهداشته مي شودناحيه عنبيه به شکل مخروط بريده شده و سه بعدي است، که از طرف قاعده به ناحيه مژگاني چشم وصل شده است و ازطرف سر دور مردمک قرار گرفته است اين قسمت از عنبيه ناحيه اي است که ديده مي شودو از تصاوير آن به عنوان بيومتريک استفاده مي شود.

 تشخيص هويت مبتني بر تصاوير عنبيه شامل تجزيه و تحليل ويژگي هايي است که در بافت رنگي چشم محصور بين مردمک و عنبيه قرار دارند.بافت هاي پيچيده عنبيه مي توانند شامل ويژگي هاي مشخص و فراواني از قبيل: شيارها و برآمدگي ها، بافت هاي زيگزاگي، حلقه ها و لکه هاباشند.

یک دیدگاه

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس